Jaarprogramma 2019

Zaterdag 23 maart 

Lege Flessenactie

Zaterdag 30 maart 

HaFaBra Concert m.m.v Euphonia Meerkerk en De Bazuin Gorinchem Locatie: 't Verlaat, Almkerk

Zaterdag 13 april 

Gouden Spiker Festival Locatie: MFC De Wier Ureterp

Zaterdag 27 april 

Koningsdag: aubade + koffieconcert Dorpshuis Meeuwen

Zaterdag 11 mei 

Lentemarkt Hervormde Kerk Meeuwen. Kraam en ensemble optreden

19 t/m 25 mei 

Collecte Anjerfonds

17 t/m 22 juni 

Donateurskaarten actie

Zaterdag 29 juni 

Bijzonder (herinnerings-) concert m.m.v. brassband Oefening en Uitspanningen koor Pastorale

Locatie: Gorinchem

Woensdag 3 juli 

Buitenconcert/ Laatste repetitie voor de zomervakantie

Woensdag 21 augustus 

1e repetitie na de zomervakantie

Vrijdag 25 oktober 

NBK Utrecht

Zaterdag 2 november 

Altena Streekfestival

 

Binnenkort

30 maart 2019

HaFaBra Concert

mmv Euphonia Meerkerk en 

De Bazuin Gorinchem

't Verlaat Almkerk