Nieuws

vrijdag, 12 oktober 2018

Het afgelopen jaar zijn er niet erg veel nieuwe werken verschenen die geschikt zijn als verplicht werk in de derde divisie. De keuze voor Viking Age, als het dan toch een recent werk moest worden, lag wel redelijk voor de hand.  

Viking Age - Thierry Deleruyelle
Het tijdperk van de Vikingen duurde van het eind van de achtste tot het midden van de elfde eeuw. In deze periode verkenden en plunderden Scandinavische strijders en kooplieden verschillende gebieden, waarmee ze hun stempel op de geschiedenis drukten.

Dit werk is gebaseerd op een reeks van vier noten D, G, C, A, die op verschillende manieren worden gebruikt: als thema, contrapuntisch en als begeleiding. Het werk bestaat uit vier delen die naadloos in elkaar overlopen:

Northern Men
De Vikingen kwamen van Scandinavië en waren volgens overlevering handige zakenlieden. Het werk heeft een sterke opening. Er zijn direct verschillende motiefjes te horen die de bron vormen voor het hele werk, alvorens de muziek wat rustiger wordt en de melancholieke melodie in de euphonium klinkt. De componist heeft hier het doorzettingsvermogen van de Vikingen willen portretteren. 


Explorer
Een andere vaardigheid van de Vikingen was het ontdekken en koloniseren van grote gebieden, die zich uitstrekten van Normandië tot in Noord-Amerika. Een deel van het geheim waren de lichte en zeer wendbare schepen. Verder waren ze hun tijd vooruit, zowel in kennis van de zee als met hun instrumenten om te navigeren. De muziek in dit deel is helder en vloeiend  en beschrijft de bewegingen van de Vikingen en hun schepen. Ook hier horen we weer de opbouw uit de vier noten D, G, C, A terug.


Raids 
De Vikingen staan bekend als piraten en meedogenloze dieven. Ze doorkruisten de zeeën van Europa en verder en zeilden de rivieren van Europa en Rusland op. De muziek is onrustig met sterke slagwerkpassages. Een aantal effecten volgen ook voor de blazers, voor de elementen uit de eerdere delen terugkeren. Maar nu met het perspectief op de ravage die resteert nadat de Vikingen vertrokken zijn. De oorspronkelijke melodie van de euphonium uit het eerste deel wordt hiervoor gebruikt en leidt naar een korte cadenza van de cornet. Een simpel afscheidsmotief vormt de brug naar het vierde deel.


Heritage 
Het vikingtijdperk kwam tot een einde na de komst van koninkrijken en het Christendom. Vandaag de dag zijn de overblijfselen van deze tijd nog overal te vinden. In het vierde deel staat de componist stil bij dit erfgoed. De muziek is vredig en staat symbool voor de komst van het Christendom. In een uitgesponnen tempo 56 imiteert de band het kerkorgel in de veelvragende tutti finale. De finale heeft qua opbouw wel wat gelijkenis met Deleryelles eerste brassbandwerk Fraternity en hij weet de gevoelige snaar ook hier te bespelen. Het vier-noten-thema van het begin keert daarna nog een keer terug als een korte flashback, maar nu een kwint hoger. 
Thierry Deleryelle is een Franse componist, dirigent en percussionist en kende een flitsende entree in de brasswereld. Met zijn Fraternity maakte hij grote faam tijdens de Europese Kampioenschappen 2016 in Lille. Vervolgens werd zijn meesterwerk gekozen als testpiece voor de Britisch Open 2017. Hij is afgestudeerd aan het Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en doceert in zijn woonplaats Douai aan het conservatorium. Viking Age is een werk dat hij na Fraternity heeft geschreven en waaraan hij een soortgelijke muzikale lading heeft weten toe te voegen. 

Terug naar vorige pagina

Binnenkort

29 juni

Herdenkingsconcert Ben Ruysink

Johanneskerk Gorinchem

mmv Koor Pastorale 

en brassband Oefening & Uitspanning